How do you add umami to PowerPoint

Dan Cohen @dancohen