Time Machine Quarantine would be an amazing band name

Dan Cohen @dancohen